Na volitvah je največ glasov dobil Gašper Bedenik, za katerega je glasovalo 251 dijakov, kar je 71 % tistih, ki so volili. Ana Ramuta je prejela 101 glas, kar je 29 % volivcev.
Volilna udeležba je bila 43 % (volilo je 358 dijakov).
Zmagovalcu iskreno čestitamo!