Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT-opreme, razvijajo se e-storitve in e-vsebine.
Več podrobnosti o programu najdete na spletni strani evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

 

Dodatne informacije lahko dobite na e-poštnem naslovu sio-2020@arnes.si in na telefonski številki (01) 479 88 55.

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.