Participation Guide for Spring Festival (pdf)

Festival je eden od vsakoletnih vrhuncev mednarodnega dogajanja na Drugi. Pomeni 5 pomladnih dni ustvarjanja v delavnicah, obiskovanja kulturnih prireditev, izletov, seveda pa tudi brez zabav ne gre. Na festivalu vsako leto sodeluje okoli 160 dijakov (tako gostov kot domačih), ki prihajajo iz več kot 10 različnih držav. Skozi leta se izmenjujejo dijaki iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Makedonije, Italije, Poljske, Slovaške, BiH, Indije, Španije, Švedske, Izraela, Rusije… Dijake gostijo dijaki II. gimnazije Maribor, ki se prav tako udeležujejo programa, delavnic, prireditev in večernih kulturnih dogodkov na šoli in izven nje. Cilji festivala so: spoznavanje in sprejemanje drugačnosti, preseganje stereotipov in predsodkov, spodbujanje dijaške ustvarjalnosti, razvijanje jezikovnih kompetenc in kvalitetno ter usmerjeno preživljanje prostega časa. Festival se začne z otvoritvijo, na kateri se gostujoče šole predstavijo. Nadaljuje se v dvodnevnih delavnicah, kjer dijaki skupaj ustvarjajo in se na ta način spoznavajo ter hkrati presegajo osebne in kulturne razlike. Na zaključni prireditvi se prikažejo rezultati dela v delavnicah oz. končni izdelki. Spring festival je izjemna priložnost preseganja kulturnih in nacionalnih razlik ter prikaza ustvarjalnega potenciala mladih, ki vedno znova iskreno navduši nove in nove generacije dijakov, tako naših kot tujih.

Toni Klis, prof.
koordinator festivala