Državnega tekmovanja, ki je bilo 22. aprila na Prvi gimnaziji, se je udeležilo 36

drugogimnazijcev. Osvojili so kar 14 zlatih in 22 srebrnih priznanj. Zlati so postali: Miha

Potočnik, Lovro Verk, Luka Korotaj in Maja Farazin iz 1. letnika, Sašo Nikić in Anamarija

Uršič iz 2. letnika, Luka Govedič, Nino Cajnkar, Urban Duh in Gregor Mlinarič iz 3. letnika

ter Mitja Žalik, Miha Rajter, Andraž Šuta in Filip Ljevar iz 4. letnika.

Za izredno dobre tekmovalne dosežke so dijaki prejeli nagrade: Sašo Nikić in Luka Govedič sta osvojila 1.

mesto in 1. nagrado, Miha Potočnik 4. mesto in 3. nagrado, Mitja Žalik pa 3. mesto in 3.

nagrado. Vsem tekmovalcem, še posebno pa vsem nagrajencem iskreno čestitamo za trud in

vse tekmovalne dosežke!

Jelka Vogrinec, prof. mat.