Uspešen spomladanski rok splošne mature 2018

Letošnja generacija maturantov je dosegla zelo dobre rezultate. Maturo je v spomladanskem roku opravljalo 180 dijakov. Uspešnih je bilo 98,9 % dijakov. Zlatih maturantov je letošnje leto enajst:

Maja HAUPTMAN (4. a)

Astrid MAROVIČ (4. a)

Ivona ŠTROK (4. a)

Hana Viktorija BALAN (4. b)

Nina VARDA (4. b)

Kevin PUNČUH (4. c)

Nina ŽUNIČ (4. d)

Maša JAMBRIŠKO (4. e)

Vita VOLGEMUT (4. e)

Davorin FUREK (4. f)

Kaja KEGLEVIĆ (4. š)

kar predstavlja 4 % državnega števila (271 kandidatov).

Z rezultati letošnje mature smo zadovoljni. Maturantom iskreno čestitamo in jim želimo vse dobro pri izbranem študiju ter v nadaljnjem življenju.

mag. Ivan Lorenčič, ravnatelj in predsednik ŠMK SM

Mateja Krumpak, prof., tajnica ŠMK SM