Uspešen spomladanski rok splošne mature 2019

Letošnja generacija maturantov je dosegla zelo dobre rezultate. Maturo je v spomladanskem roku opravljalo 169 dijakov. Uspešnih je bilo 99,4 % dijakov. Zlatih maturantov je letošnje leto deset:

Rene GRIL Rogina (4.a)

Ana LEDINEK (4. a)

Miha GOSAK (4. c)

Katarina SIMONIČ (4. c)

David TOBIAS (4. c)

Dora MALIŠ (4. e)

Ema LANIŠNIK (4. f)

Tjaša LORBEK (4. f)

Lara RUBIN (4. f)

Aljaž SIMONIČ (4. f)

Z rezultati letošnje mature smo zadovoljni. Maturantom iskreno čestitamo in jim želimo vse dobro pri izbranem študiju ter v nadaljnjem življenju.

mag. Ivan Lorenčič, ravnatelj in predsednik ŠMK SM

Mateja Krumpak, prof., tajnica ŠMK SM