Uspešen spomladanski rok splošne mature 2020

Letošnja generacija maturantov je dosegla zelo dobre rezultate. Maturo je v spomladanskem roku opravljalo 166 dijakov. Uspešnih je bilo 99,4 % dijakov. Zlatih maturantov je letošnje leto šest:

Lana KRMELJ (4. b)

Pia GOLOB (4. c)

Nina RITUPER (4. c)

Kaja Blažka ŽNUDERL (4. c)

Miha POTOČNIK (4. d)

Timotej ŠUMAN (4. e)

Z rezultati letošnje mature smo zadovoljni. Maturantom iskreno čestitamo in jim želimo vse dobro pri izbranem študiju ter v nadaljnjem življenju.

mag. Ivan Lorenčič, ravnatelj in predsednik ŠMK SM

Mateja Krumpak, prof., tajnica ŠMK SM