PROSTOVOLJSKO DELO DRUGA DRUGIM

Prostovoljstvo poteka na II. gimnaziji že tretje desetletje. Drugogimnazijci kot prostovoljci delujejo v mladinskih domovih in centrih, varstveno delovnih centrih, vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, domovih starostnikov, ekoloških organizacijah in v zavetišču za živali.

Na II. gimnaziji organiziramo humanitarne akcije, zbiramo opremo in sredstva za pomoč živalim iz zavetišča, v decembru opozarjamo na varno spolnost, pripravljamo enotedenske računalniške tečaje za starejše, pomagamo na turnirjih specialne olimpijade Slovenije…

Dijake želimo usmerjati k solidarnosti in strpnosti, k aktivnemu državljanstvu, da prispevajo k razvoju lokalne skupnosti. S prostovoljskim delom se samostojno vključujejo v družbo in se soočajo s socialno problematiko. Ob nudenju pomoči in izkazovanju skrbi navezujejo stike, iz katerih se pogosto rodijo prijateljstva. Mladi tako pridobijo nove kompetence na različnih področjih.

Mentorici: Barbara Bedenik in Barbara Kovše
Srečanja: enkrat tedensko odhajajo prostovoljci v organizacije, ki si jih izberejo. Na šoli potekajo srečanja prostovoljcev večkrat letno v popoldanskem času.

Predstavitev prostov. organizacij 23/24