Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD) letos praznujejo 25 let neprekinjene dejavnosti v Sloveniji in so zato posvečeni praznovanjem.

Številni organizatorji so v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije pripravili bogat program tradicionalnih DEKD. V septembru in oktobru se  je po  vsej državi zvrstilo 400 dogodkov, posvečenih kulturni dediščini in širjenju znanja o njej.

Na Zavodu za varstvo kulturne dediščine se zavedamo, da je obstoj naše bogate kulturne dediščine odvisen od lastnikov kulturne dediščine in vseh ostalih zainteresiranih v lokalnih skupnostih, šolah in številnih društvih, ki ohranjajo predvsem šege, običaje in druge oblike spominov na našo preteklost. Zavedamo se, da je našo kulturno dediščino potrebno približati mladim, ki bodo skrb za ohranitev kmalu tudi morali prevzeti.

V ta namen smo v prostorih Druge gimnazije pripravili razstavo, kjer prikazujemo nekaj uspešne prenove posameznih kulturnih spomenikov v Podravju. Razstava je namenjena vsem zainteresiranim za varovanje kulturne dediščine.

Srečko Štajnbaher, ZVKD OE Maribor