RAZVEDRILNA MATEMATIKA

Po tekmovanju iz logike, smo imeli 8. oktobra šolsko izbirno tekmovanje iz razvedrilne matematike. Tu je udeležba nekoliko manjša kot na logiki. Kljub temu pa se je na državno tekmovanje uvrstilo 18 naših učencev.

Državno tekmovanje je bilo letos na naši šoli v soboto 29. novembra. Tu so kriteriji precej strožji kot na logiki. Kljub temu pa smo dobili eno 1. nagrado (Hana Viktorija Balan je imela vse možne točke), eno 2. nagrado (Anamarija Urščič je izgubila samo tri točke od 195), dve zlati priznanji (Urban Duh in Maja Trifkovič), ter 4 srebrna priznanja v 1. letnikih (David Tobias, Katja Venuti, Vid Homšak, Zala Šeško), 4 srebrna priznanja v 2. letnikih (Gregor Mlinarič, Luka Govedič, Sara Brdnik in Aljaž Žel), 5 srebrnih priznanj v 3. letnikih (Ana Štuhec, Miha Rajter, Larisa Filip, Oscar Križanec in Andraž Šuta) in eno srebrno priznanje v 4. letniku je dobil Andrej Drofenik.

Mentor: Vojko Brantuša

LOGIKA

Na šolskem izbirnem tekmovanju iz logike se je na državno tekmovanje uvrstilo 27 naših učencev. Največ drugih letnikov, 10 tekmovalcev, 6 prvih in 6 četrih letnikov in 5 iz tretjih letnikov.

  1. novembra je bilo državno tekmovanje na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Naši tekmovalci so se tudi tu zelo dobro odrezali. Dobili smo 10 srebrnih in kar 9 zlatih priznanj. 
    Srebrna priznanja Zlata priznanja    
1. letnik          
Sašo Domadenik x      
Vid Homšak x      
Anamarija Uršič   x    
Sašo Nikič   x    
Ajda Jakomini x      
Miloš Lazić x      
           
2. letnik          
Sara Brdnik x      
Urban Duh   x    
Luka Govedič x      
Hana Viktorija Balan   x    
Gregor Brantuša   x    
Jan Gimpelj   x    
Maja Trifkovič x      
           
3. letnik          
Mitja Žalik x      
Maša Smajila x      
Katarina Škof   x    
Matic Komel x      
           
4. letnik          
Tim Jeršič   x    
Nik Krajnc   x    

 

Mentor: Vojko Brantuša