AKTIVNOSTI:

1.) ENGLISH THROUGH CULTURE: JASNICA BOBIČIĆ

interne aktivnosti, povezava: Body language

Priprava je nastala kot dodatek k temi: BODY LANGUAGE AND GESTURES, ki je del učnrga načrta za 2. letnike (Headway Intermediate – Unit 8).

Poleg osnovnega besedišča in kolokacij, vabi dijake k samostojnemu raziskovanju tega pomembnega področja v komunikaciji in jih uči, da se zavedajo kulturoloških razlik.

V nadaljevanju se bomo pogovarjali, kako uporabiti določene oblike izražanja pri interpretaciji besedila in opazovali njihovo uporabo pri dramskem izražanju.

Cultural differences:
https://westsidetoastmasters. com/resources/book_of_body_ language/chap5.html

Body language:
https://www.businessballs.com/ body-language.htm

Gestures in different cultures:
https://www.buzzle.com/ articles/hand-gestures-in- different-cultures.html

More Practice (video):
https://warmupsfollowups. blogspot.si/search/label/Body% 20Language

2.) USING MUSEUMS AND HERITAGE AS A TEACHING AND LEARNING RESOURCE: PETRA ČEH

interne aktivnosti: Ekskurzija v Rim

Terensko delo je obsegalo ogled muzejskih in galerijskih institucij ter spomenikov in situ, predvsem iz časa antike, renesanse ter baroka, ko se je najbolj vidno razvijal ideal lepote. Antičnega smo primerjali z baročnim. Dijaki so pridobili kompetence kritičnega vrednotenja kulturnih spomenikov, kulturno razgledanost, primerjavo med slovensko tradicijo in tujino ter občutek, zakaj je potrebno dediščino ceniti in kako to počnejo v tujini. V terensko delo je bilo vključeno tudi gibanje, saj so dijaki oglede po mestu opravljali peš in prehodili več kot 50km. Ekskurzija je trajala 4 dni. Članek o strokovni ekskurziji je bil objavljen v šolskem spletnem časopisu na strani 10.

Risanje in slikanje človeške figure

Po spoznavanju renesanse in baroka, smo tudi sami poizkusili z risanjem/slikanjem človeške figure, pri kateri smo se spoznavali s proporci telesa, anatomijo ter lepotnimi ideali. Slikovni material so pripravili dijaki, ki tudi sicer obiskujejo likovno delavnico na šoli.

Galerija slik:

3.) HEALTHY SCHOOL-HEALTHY TEACHERS: MATJAŽ VEHOVAR

4.) SCHOOL MANAGEMENT: POLONA VEHOVAR

Addiction and Unhealthy Lifestyle

Alternative Medicine PP5 P. Vehovar

COMMON DISEASES PP4 P. Vehovar

Healthy Lifestyle PP1 P. Vehovar

INTRO HEALTH P. Vehovar

MENTAL HEALTH- PPT3 P. Vehovar

Mini Health Project:

FORMS

STUDENTS (pdf)

5.) CREATIVE METHODOLOGY/LANGUAGE LINK: JASNA SUKIČ KRAJNC

Healthy lifestyle E+Sukič Kranjc

MY WORKOUT – a personal account – E+ Sukič Kranjc

Objava v časopisu “Šolski Razgledi”:

6.) CREATIVE METHODOLOGY: PETER CIGROVSKI

7.) HEALTHY TEACHERS – HEALTHY SCHOOL V RADENCIH OB KOLPI

V okviru Erasmus+ projekta Healthy teachers – Healthy School smo dijake dveh razredov prvih letnikov odpeljali v nam do tedaj še neznani del Slovenije, Radence ob Kolpe, kjer smo se bolje spoznali, še pomembneje  pa je to, da smo spoznavali osnove zdravega in razgibanega življenjskega stila, kjer smo učitelji tudi uporabljali nova spoznanja, ki smo jih pridobili na izobraževanjih v tujini v okviru Erasmus+ projekta.

Učitelji Peter Cigrovski, Jasna Sukič Krajnc in Polona Vehovar smo tako z 59 dijaki izvajali ali soizvajali različne aktivnosti: z dijaki smo vsako jutro šli na jutranji tek, s kanuji smo se odpravili na Kolpo, kjer smo preizkusili svoje znanje in veščine kanuizma. Prav tako smo spoznavali naravno okolje tega dela Slovenije: preverili smo kakovost vode reke Kolpe  ter preučevali gozdno floro in favno ter pri tem spoznavali angleške izraze, vezane na to področje. Prav tako smo preizkusili svoje kulinarične sposobnosti, ko smo pripravili belokranjsko pogačo ter pripravili razne zdrave namaze kot alternativno tisto, ki jih lahko kupimo v trgovinah.

Prepričani smo, da smo novo znanje ne samo koristno uporabili, temveč ga tudi poglobili in z dijaki delili svoje izkušnje.

DEJAVNOSTI V OKTOBRU

V okviru projekta E+ so dijaki 2. letnikov obravnavali temo zdrave prehrane. Po zaključku teme so napisali še nekaj “limerikov”(= kratke pesmice s šaljivim tonom). Najboljše smo izpostavili na manjši razstavi pred šolsko knjižnico. Prebralo jih je veliko dijakov in irski pisatelj, novinar in režiser Cathal Poirteir, ki je na naši šoli imel predavanje o irskemu jeziku in kulturi. Pozitivni odzivi na razstavo so opogumili dijake k nadaljevanju pisanja na temo zdrave prehrane.

Nekaj utrinkov:

DEJAVNOSTI V MARCU

Thumbs up! for our teachers who presented II. gimnazija Maribor at the International  English Language Conference today!

Nekaj utrinkov: