V računalniški učilnici je 30. 11. 2018 potekalo svetovno spletno tekmovanje »BEST IN ENGLISH«.

Sodelovalo je 29  najboljših dijakov  2. letnikov, ki so bili izjemno uspešni.

Ana Edelbaher (2. b) se je posamezno uvrstila na 3. mesto med 21.110 tekmovalcev.

Kot šola (skupina) smo zasedli 23. mesto med 892 sodelujočimi šolami iz 30 držav.

Čestitke vsem udeležencem!

 

Koordinatorica tekmovanj iz angleščine za 2. letnike

Jasna Bobičić