Uspešen spomladanski rok splošne mature 2021

Uspešen spomladanski rok splošne mature 2021

Letošnja generacija maturantov je dosegla izjemne rezultate. Maturo je v spomladanskem roku opravljalo 171 dijakov. Uspešnih je bilo 99,4 % dijakov. Zlatih maturantov je letošnje leto 20:

Zarja DOBERŠEK (4. a)

Kaja FLISER (4. a)

Ilana Zoya GLISIK (4. a)

Nadja SPASOVSKI (4. a)

Katarina HLEDE JELEN (4. b)

Mojca KRAJŠEK (4. b)

Nuša KRIČEJ (4. b)

Bor KUMPERŠČAK (4. b)

Hana VIHER (4. b)

Nika ZADRAVEC (4. b)

Elias Pascal BRAČKO (4. c)

Helena GODINA (4. c)

Mark KAMENŠEK ŠEŠKO (4. c)

Maja KRAMBERGER (4. c)

Tilen MAJER (4. c)

Barbara SIMONIČ (4. c)

Špela AUER (4. d)

Živa ŠVAJNCER (4. d)

Luka KALŠEK (4. e)

Tinka MESARIČ (4. e)

Še posebej smo ponosni na Zarjo Doberšek in Eliasa Pascala Bračka, ki sta dosegla vseh 34 točk in postala diamantna maturanta.

Z rezultati letošnje mature smo zelo zadovoljni. Maturantom iskreno čestitamo in jim želimo vse dobro pri izbranem študiju ter v nadaljnjem življenju.

Mag. Ivan Lorenčič, ravnatelj in predsednik ŠMK SM

Mateja Krumpak, prof., tajnica ŠMK SM