Po vpogledu v ocene imamo v programu MM nova diamantna maturanta, to sta Luka Kopše in Vesna Muzek.
Ostali diamantni maturantje so Dragan Andreevski, Ana Damjanović, Hana Oštir, Klara Polič, Hana Vauda Lorenčič in Brina Završnik.
Sedaj kar osem dijakov z vsemi možnimi točkami in osem dijakov z doseženimi 44 točkami, novo povprečje generacije je 42.
Za nami je leto polno izzivov. Vsekakor ste z letošnjimi rezultati presegli vsa pričakovanja in z gotovostjo lahko trdim, da ste ponos učiteljskemu zboru. Želimo vam mirne najdaljše počitnice v življenju in (s takim rezultatom) vpis na prvo izbiro!
Koordinatorica Polona Vehovar, prof.