Senat Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici je

 prvo nagrado in zlato Gosarjevo priznanje za leto 2017, tj. priznanje za najboljši dijaški esej, podelil DOMINIKU ŠKRINJARJU iz MM2, 

drugo nagrado pa je prejela Mia Dorman iz 1. d.

Čestitamo!