PROJEKT ERASMUS+ KA01: OPIS IZOBRAŽEVANJ

POROČILO O UDELEŽBI NA DELAVNICI: Practical Methodology for Teachers working with CLIL (Malta)

CLIL je kratica za context and language integrated learning. V skupini je bilo 10 učiteljev iz različnih evropskih držav, npr. iz Poljske, s Cipra, iz Italije. Vsem je bilo skupno to, da so vsaj nekaj časa poučevali v angleščini, in scier otroke oz. mladostnike različnih starostnih skupin – od vrtca do univerze. Vse delo je potekalo v manjših ali večjih skupinah, in vse, kar smo se najprej na kratko teoretično naučili, smo potem preizkusili še na sebi. CLIL-metodologijo sestavlja pet komponent, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju učnih ur. Končni cilj 5-dnevnega dela je bila izdelava plakata, na katerem smo v obliki miselnega vzorca predstavili, kako bi obravnavali vseh pet komponent pri učni temi, ki smo si jo sami izbrali. Naša skupina, sestavljena iz petih članov, si je izbrala temo Malteški vitezi.

Delavnica je bila zelo dobro organizirana, izjemno zadovoljni pa sva bila z izkušeno, empatično in kompetentno učiteljico Lindsey.

Delavnico CLIL bi vsekakor priporočali vsem učiteljem, ki poučujejo nejezikovni predmet v angleščini, saj bodo spoznali številne metode, s katerimi lahko dijakom olajšajo pridobivanje znanja v tujem jeziku ter se želijo hkrati izpopolniti v angleškem jeziku.

Irena Dogša in Lidija Kodrin

POROČILO O UDELEŽBI NA DELAVNICI: »Modern Languages in the Secondary School: Total Immersion Course in English«, Edinburg

Bila sem edina udeleženka iz Slovenije, tako da sem ves čas intenzivno uporabljala angleščino in se na ta način tudi izboljševala. Ostali udeleženci so bili iz Nemčije in z Islandije, v drugi skupini pa dve Francozinji in en Portugalec.

Delavnice so bile predvsem s področja metodike poučevanja, pri čemer sem se seznanila z novimi viri pripomočkov in osvežila nekatere oblike dela v razredu.

Največ sem pridobila s kulturološkega področja, ker smo imeli odlična predavanja o zgodovini, politični ureditvi in sedanjih problemih Škotske. Temeljito so nas seznanili s tradicionalno in sodobno škotsko  literaturo. V knjižnici so nam priporočili med mladino najbolj priljubljene avtorje in tako sem dobila neposreden vpogled v književnost za mlade, kaj je zelo uporabno.

Na ekskurziji po obali smo spoznali, kako je potekalo življenje v gradovih nekoč in tudi sedanje usmeritve in dejavnosti prebivalstva.

Vodja tečaja nam je razkazala najpomembnejše inštitucije v Edinburgu in z zanimivimi podatki približala življenje in utrip mesta.

Vsekakor mislim, da je naziv tečaja »Total Immersion Course« popolnoma upravičen. Potencialnim kandidatom za ta tečaj pa svetujem, da opozorijo organizatorje, da jih uvrstijo v skupino učiteljev, ki učijo najstnike (16+) na »Advanced/Profficiency Level«.

Jasna Bobičić

POROČILO O UDELEŽBI NA DELAVNICI: English Improvement for Teachers

Bell Teacher Campus, Homerton College, Cambridge

V skupini, kamor so nas razvrstili po predhodnem testu, je bilo 14 udeležencev, večinoma učiteljev angleščine, iz Španije, Nemčije, Gruzije, Rusije in Poljske.

Cilji programa so bili izboljšati besedišče, slušno razumevanje, izgovorjavo, slovnico in s tem izboljšati zmožnost poučevanja v angleščini. Učitelja sta vsebino prilagajala našim potrebam in predznanju. Vzpostavilo se je dobro delovno vzdušje, saj smo vsi udeleženci želeli čim več komunicirati. Prevladovale so aktivne oblike dela v dvojicah ali manjših skupinah.

Plenarna predavanja in delavnice zame niso bile zanimive, saj so bile namenjene predvsem metodam pri poučevanju jezikov.

Bivanje v Cambridgeu, v tradicionalnem collegeu, je omogočilo pristen stik z angleško kulturo, od arhitekture do oblačenja. Všeč mi je bilo druženje z 200 udeleženci programov z vsega sveta – pravo multikulturno doživetje in dobra priložnost za izboljšanje slušnega razumevanja.

Bellove programe bi priporočila predvsem učiteljem jezikov.

Sanja Cvar

 

 

MALTA


UK CAMBRIGE