ZAKLJUČEK PROJEKTA ERASMUS +KA01: Pozor! Z boljšo komunikacijo zmanjšujemo kulturne, generacijske in digitalne razlike novodobne generacije dijakov v evropski družbi.

Inkluzija tujih dijakov

Na II. gimnazijo Maribor vsako leto prihajajo nedržavljani Slovenije, ki stremijo k možnostim za boljšo izobrazbo. Obiskujejo pouk v rednih oddelkih kot tudi v programu mednarodne mature. Starosten razpon je med štirinajstim in sedemnajstim letom, prihajajo iz različnih okolij in v različnih okoliščinah. Nastanjeni so v dijaškem domu, nekateri pa prihajajo z družinami. Zanje je prilagajanje na novi sistem in okolje relativno težavno. Izkušnje iz programov Erasmus+ so nam dale nove smernice, kako jih uvajati v novo bivanjsko okolje, sistem izobraževanja in kulturno okolje. Njihova aklimatizacija poteka na različne načine in na različnih nivojih.

 1. TUTORSTVO DIJAK – DIJAK: V mladostniškem obdobju je vpliv vrstnikov zelo velik, zato je medsebojna pomoč pri uvajanju v novo okolje izrednega pomena. Vrstniki najlažje prenesejo izkušnje eden na drugega.
 2. MENTORSTVO: Določeno število dijakov (predlagamo do 5) naj se ob morebitnih vprašanjih obrne na profesorja, ki je zanje zadolžen.
 3. UVAJALNI DNEVI: Dijaki pred začetkom pouka pridejo v okolje in na šolo, kjer jim tutorji in mentorji nudijo podporo pri prehodu v novo okolje, npr. sestanek z dijaki in s starši, manjši CAS-projekti: spoznavanje šole, vodenje po Mariboru, pohod na Pohorje.
 4. RAZREDNI PROJEKTI: V okviru razrednih projektov lahko poteka inkluzija tujih dijakov v mikro in makro okolje. Predvsem so priporočljivi projekti na ustvarjalnem področju in z vidika vpliva na socialno okolje. Taki projekti so predvideni v okviru programa CAS v mednarodnem programu. Med takšne štejemo tudi ‘MM-KRST’ ali sprejem dijakov v program MM, ‘SOLY’ športni dan za dijake iz OŠ Gustava Šiliha, predstave, ki so bile izpeljane v ta namen: ‘Pokojnik’ avtorja Braneta Nušića, ‘Hiša lutk – NORA’ in idr.
 5. OBŠOLSKI PROGRAMI: Obšolske aktivnosti so izredna priložnost za vključitev tujih dijakov v lokalno, šolsko okolje. Tuji dijaki imajo po novem programu obvezni dve uri slovenskega jezika na teden. Slovenščine se učijo tudi z vključevanjem v obšolske aktivnosti ožjega in širšega bivanjskega okolja mesta in države, npr. Vikend v Osilnici, smučanje na Kaprunu, Pohodi na Pohorje, plezanje v naravi – okolica Celja.

 

1. MM-krst

Kratek opis: Dogodek so organizirali dijaki MM 2 za dijake MM 1, glavni organizatorji so bili tuji dijaki. Dijaki MM 1 morajo prestati nekakšno iniciacijo – postopek, s katerim dokažejo, da so primerni za dijake v programu mednarodne mature. Vabljeni so tudi učitelji.

Program:

Začetek po pouku ob 15.30, 28. 9. 2018

Pred tem ob 15.00 pripeljejo hrano in pijačo iz dijaškega doma Drava

Glasba

Različne naloge, ki jih morajo rešiti dijaki MM 1 (ob glasbi in humorju)

Kviz, MM 2 oblikuje ocenjevalno komisijo, ki dodeljuje točke

Svečana zaprisega (MM 1 kleče ponavlja za MM 2)

Individualna podelitev “diplom”, natisnjenih za vsakega posameznega dijaka MM 1

2. Vodenje po šoli:

Kratek opis: Dijaki so na prvi šolski dan imeli 3 ure razredno uro, nato jih je razredničarka razdelila v trojice (en tuji dijak in dva dijaka iz II. gimnazije Maribor). Dijake so naši dijaki peljali po šoli tako, da so iskali uganke (skriti zaklad), se na vsaki točki fotografirali (naredili selfija) in ga poslali razredničarki. Aktivnost je bila za dijake zelo zanimiva, prva skupina jo je končala že po 20 minutah in si prislužila čokolado.

3.Vodenje po Mariboru:

Kratek opis: Dijaki MM 2 so izbrali 7 najbolj turistično zanimivih lokacij. Dijake je vodila dijakinja Zala Arzenšek.

Aktivnost:  Pot je zajemala naslednje znamenitosti.

 

LOKACIJA VSEBINA
MOST Zgodovina Maribora
STARA TRTA Stara trta in splavarstvo, reka Drava, Lent (Festival Lent)
ŽIDOVSKI TRG Pohorje (športni center, zlata lisica), obzidje, sodni, vodni stolp
GLAVNI TRG Kužno znamenje, Rotovž, Hitlerjev balkon, legenda o peku
STOLNA CERKEV Slomšek, stolnica, Opera, Pošta, če bo odprto, lahko greste na vrh in v cerkev
FLORJANOV SPOMENIK Florjan, Grad, Vinag, Park in Prva gimnazija
CANTANTE Naskov, Vetrinjski dvorec, Cantante – najstarejša pivnica – legenda, going out

4. Dodelitev mentorjev: dijak – dijak in dijak – učitelj

Kratek opis: Dijak – dijak: Tuji dijaki MM 2 so v pripravljeno tabelo vpisali, pri katerih predmetih so pripravljeni nuditi pomoč dijakom MM 1; lahko so se tudi vpisali za nudenje psihološke pomoči. Izpolnjeno tabelo smo dali dijakom MM 1, ki so izbrali svoje tutorje oz. mentorje dijake. Ti so za vsako opravljeno/ponujeno uro pomoči izpolnili tabelo prisotnosti in jo na koncu skupaj s CAS-poročilom oddali CAS-koordinatorju.

Tabela:

Mentor (dijak) Dijak Predmet Raven
Gabriel Maria Fusco Akmal Alikhujaev ANG HL
Amna Hadžić Anastasija Vasiljević NEM SL
Ana Brajić Ena Salihović FRA SL
Teodor Ilićin Klara Radović MAT SL
Vuk Martinović Stefanija Nikolova MAT SL
Blagoja Tasevski Akmal Alikhujaev MAT SL
Teodor Ilićin Stefan Stojanovski EKO SL
Vuk Martinović Stefan Stojanovski PSI SL
Aleksandra Pajović Isidora Karanovič BIO SL
Ilija Trajković Kristina Čović FIZ SL

 

Kratek opis: Dijak – učitelj: Dijaki iz Srbije, Črne gore, Bosne, Makedonije in Rusije, ki so v tem šolskem letu pričeli obiskovati program mednarodne mature, si lahko izberejo mentorje med učitelji, ki so pripravljeni prevzeti to nalogo.

Mentorstvo:

MENTOR/ UČITELJ DIJAK
Zdenka Keuc Anastasija, Sofija, Stefanija, Klara, Nikola
Peter Cigrovski Aleksandra, Isidora
Barbara Pećanac Stefan, Akmal
Marko Jagodič Kristina, Ena

 

5. Predstava Drugi na Drugi

Kratek opis: POKOJNIK (Branislav Nušić)

Gledališko skupino Drugi na Drugi sestavlja 18 dijakov, ki prihajajo iz bivših jugoslovanskih republik, na II. gimnaziji Maribor pa so vpisani v program mednarodne mature (MM). Dijaki prihajajo iz Srbije, Črne gore, Bosne in Hercegovine ter Makedonije. Mentorica skupine je Dušica Štiblar Božović, profesorica slovenščine in srbohrvaščine.

V tem šolskem letu so Drugi na Drugi postavili na oder Amfiteatra II. gimnazije Maribor gledališko predstavo Pokojnik, ki je nastala po motivih Branislava Nušića, komediografa, ki ga dijaki tudi sicer obravnavajo v sklopu pouka maternega jezika in književnosti v MM (Language A). Drugi na Drugi so s to gledališko igro želeli predstaviti svojo domačo književnost oziroma dramsko ustvarjanje avtorja s svojega govornega področja. Ker je njihova želja bila prav tako predstaviti svoj materni jezik, so dijaki v predstavi nastopali vsak v svojem domačem jeziku oziroma dialektu, kar je uprizoritvi dalo še posebno živost in svežino, hkrati pa je pomembno poudariti, da so dijaki tudi na tak način, v sicer tujejezičnem okolju, lahko ohranjali stik s svojim jezikom. Skupini Drugi na Drugi se je v tej predstavi pridružil tudi Gabriel Maria Fusco, prav tako dijak mednarodne mature, ki prihaja iz Italije, saj v naši priredbi Nušićevega Pokojnika nastopa tudi Giuseppe, lik mladega italijanskega podjetnika.

Ker nobene gledališke predstave ni mogoče izpeljati brez odlične tehnične podpore, so nam pri tem priskočili na pomoč tudi »slovenski dijaki« iz programa mednarodne mature in tudi iz nacionalnih oddelkov.

Iz vsega povedanega je razvidno, da so se Drugi na Drugi s to predstavo želeli tudi aktivno vključiti v svoje “novo” bivalno in šolsko okolje, ki ravno s tovrstnimi dejavnostmi ter povezovanjem z domačimi dijaki izgublja konotacijo “tujega okolja”. Glede na to, da je bila predstava med domačim, slovenskim občinstvom izjemno dobro sprejeta, lahko z veseljem in optimizmom poudarimo, da sta “drugačnost” in “tujost” na II. gimnaziji Maribor nekaj, kar ne samo da sprejemamo, temveč tudi doživljamo kot vrednoto in ne kot pomanjkljivost ali slabost.

Drugi na Drugi so predstavo premierno uprizorili v torek, 5. marca 2019, za domiselno dramaturgijo in režijo pa je poskrbela dijakinja Amna Hadžić.

 

Vsebina:

Satirična komedija Pokojnik je zadnje delo slovitega srbskega komediografa Branislava Nušića, napisana leta 1937. Tako kakor sicer v svojih komedijah Nušić ostro obsodi družbo, ki živi v laži in brez kakršnih koli moralnih vrednot, kar se kaže celo znotraj družine. Avtor se posmehuje tistim družbenim slojem, v katerih vladajo licemerstvo, nemorala in prešuštvo, ter prikaže kruto realnost posameznika, ki ga družba s svojim absurdom premaga vsakič, ko se ji on poskusi zoperstaviti.

Gledališka skupina Drugi na Drugi, ki jo tvorijo dijaki mednarodne mature iz bivših jugoslovanskih republik, je s priredbo te satirične komedije postavila na oder vseprisotna in še danes aktualna vprašanja o boju posameznika proti korumpirani oblasti in kapitalu. S pomočjo humorja kot najmočnejšega sredstva obrambe pred absurdom so prikazali, kaj se zgodi, ko razni interesi in pohlep prestopijo (domači) prag Pavla Marića.

Tako se je na odru nabito polnega Amfiteatra zvrstila kopica zabavnih zapletov, ki so odpirali vprašanja, kot so: Kakšno vlogo v družinski tragikomediji imajo člani »iz desetega kolena« Pavlove družine? Kdo je izgubil državljansko čast? Ali res obstaja zakon, ki lahko razveljavi srečen zakon med možem in ženo? Kdo vse ima težave zaradi šibkega srca in kdo zaradi neuslišane ljubezni? Ali mrtvi res vstajajo iz groba? In tisto najpomembnejše: Kdo je pokojnik? Kdo je pravzaprav umrl? In kaj sploh narediti, če se presenetljivo izkaže, da pokojni v resnici niso pokojni?

 

PODATKI O PREDSTAVI:

 • Režija: Amna Hadžić
 • Dramaturgija/priredba: Amna Hadžić
 • Produkcija: Dušica Štiblar Božović, Anastasija Vasilijević
 • Scenografija: Jani Kancler, Anastasija Vasilijević
 • Kostumografija: Isidora Karanović
 • Tehnika, zvok, luč: Jani Kancler, Ena Salihović, Kristina Čović, Luka Brodnik, Zala Breznik
 • Glasbena oprema: Nikola Mićović (na violini)
 • Zvočni posnetek: Ena Salihović
 • Fotografija za plakat: Zala Šeško
 • Mentorica: Dušica Štiblar Božović

 

Zasedba vlog (nastopajoči):

 • Pavle Marić – Ilija Trajković
 • Rina – Sara Ražnatović
 • Milan Novaković – Vuk Martinović
 • Spasoje – Teodor Iličin
 • Ljubomir – Stefan Stojanovski
 • Violeta – Isidora Karanović
 • Agnija – Ana Brajić
 • Vukica – Klara Radović
 • Anđelka – Aleksandra Pajović
 • Milica – Isidora Gočmanac
 • Aljoša – Blagoja Tasevski
 • Lidočka – Stefanija Nikolova
 • Giuseppe – Gabriel Maria Fusco
 • Policijski agent – Stefan Stojanovski
 • Marija – Aleksandra Vujisić
 • Sofija – Aleksandra Vujisić
 • Narator – Ena Salihović

6. Predstava Hiša lutk

Kratek opis: Predstava temelji na ideji, da je treba spoštovati slehernega človeka, da je  drugačnost ne le sprejemljiva, ampak družbo tudi bogati; Nora upodablja sodobnega človeka, tujca-emigranta v lastni družini, ki v podobi njenega moža ne zmore pogleda onkraj meja lastne duševnosti. Gledalec je hote-nehote deležen katarzičnega spoznanja, da mora slehernik postati predvsem človek, da je njegova individualna svoboda temeljna pravica, brez katere življenje izgubi svoj smisel.

Vsebina:

Gledališče Druga scena je pod režijskim vodstvom dijakinje Lana Krmelj uprizorilo Ibsenovo dramo Nora (Hišo lutk). Režiserkina drzna priredbo se poigrava z variacijami odločitev; kaj bi se zgodilo, če bi Torvald sprevidel globino ženine ljubezni, Krogstad v svoji eksistencialni stiski ne mislil zgolj nase, Nora pa ravnala drugače?

Nora se zave, da jo je oče zgolj podal v naročje možu Torvaldu, da se sama igra s svojimi otroki kot z lutkami, da je vse njeno življenje – hiša lutk. Sence njene esence je režiserka upodobila kot štiri notranje glasove, utelešene v sporočilo, da gre ne le za emancipacijo ženske, ampak osvoboditev slehernika iz utesnjujočega okolja.

Torvald zmore prozaični Oprostil sem ti, uvidi, da bo deklico treba vzgojiti. Moralno preobraženi Krogstad je namreč spoozna, da sreče ne more prinesti nesreča drugega; osveščenja je torej zmožen prvotni zlikovec, ne pa mož (!).  Režiserka nas s koncem preseneti še enkrat; zlovešča krogla, Damoklejev meč nad Noro, se razblini – hiša lutk dokončno razpade?

Nastopajoči: Mila Kotnik, Timotej Gril, Filip Borec, Ivana Kocutar, Ajša Mara kacjan, Julija Koletnik, Nika Lesjak

ZAKLJUČEK PROJEKTA: 14. 5. 2019, razstava slik in zaključek projekta E+

Erasmus + projekt: Pozor! Z boljšo komunikacijo zmanjšujemo kulturne, generacijske in digitalne razlike novodobne generacije dijakov v evropski družbi.

Dvoletni projekt z imenom Pozor! je vključeval različne aktivnosti profesorjev in dijakov. V projektu je sodelovalo 12 profesorjev, ki so se udeležili izobraževanj na Malti, v Veliki Britaniji (London, Bath, Cambridge, Edinburgh, Dublin) in projektov »job shadowing« v Franciji, Italiji in na Švedskem.

Kronološko se je zaključil z izmenjavo s Švedsko, ki je bila v marcu 2019. Smiselno pa projekt zaključujemo prav z razstavo s potovanja po severu Švedske z obiskom šole v kraju Vilhelmina 900 km severno od Stockholma, s spanjem v igluju in skokom v ledeno mrzlo vodo sredi Laplandije, v deželi ljudstva Sami.