Erasmus+ projekt Thunderstorms and Thunderbolts in Teaching Strategies and Meteorology (2017-1-RO01-KA219-037264_3)

V šol. letu 2017/18 smo začeli z izvajanjem Erasmus+ projekta, ključni ukrep 2 (Sodelovanje med šolami) z naslovom Thunderstorms and Thunderbolts in Teaching Strategies and Meteorology.  Projekt se izvaja kot  mednarodno strateško partnerstvo, namenjeno razvoju pobud, ki obravnavajo enega ali več področij izobraževanja, usposabljanja in mladine, ter spodbujanju inovacij, izmenjav izkušenj in strokovnega znanja med različnimi vrstami organizacij, ki delujejo na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine ali na drugih ustreznih področjih. Projekt v Sloveniji koordinira CMEPIUS.

V projektu so poleg II. gimnazije Maribor, ki je partnerska organizacija, vključene še srednja šola iz Romunije Hârlău (vodilna organizacija), srednja šola iz Poljske – Zespół Szkół w Pilicy, srednja šola iz Francije – Lycée Général et Technologique Jacques Prévert in srednja šola iz Portugalske Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade .

V projektu dijaki spoznavajo naravne in posledično tudi družbene fenomene povezane z vremenom ter klimatskimi spremembami. Uvodno srečanje, ki je bilo organizirano v oktobru 2017 v Romuniji je bilo namenjeno definiranju projektnih rezultatov in obveznosti, ki jih posamezne partnerske organizacije v projektu imajo. Sledila je prva aktivnost na področju učenja in poučevanja (LTTA), ki je v marcu 2018 bila organizirana v Almadi (Portugalska). Z II. gimnazije Maribor so se srečanja udeležili Martina Kolbl, Blažka Kaja Žnuderl, Arne Filip Lozar in Vid Peršak. Spremljala jih je prof. geografije, dr. Anja Sovič. V prijetnem mednarodnem okolju so dijaki spoznavali predvsem posebnosti atlantskega podnebja in prednosti pridobivanje električne energije s pomočjo vetrnih elektrarn. Sledila je druga aktivnost LTTA v Mariboru, ki je v organizaciji naše šole potekala med 5.5. in 12.5.2018. Mednarodnim udeležencem smo predstavili teoretično in praktično prikazali podnebne spremembe v Sloveniji, ter pestrost vremskih pojavov povezanih z umeščenostjo Slovenije na zemljevidu Evrope in Sveta.  V okviru Projekta je v tem obdobju nastal tudi logo, spletna stran (https://www.thunderclass.eu/), facebook stran (https://www.facebook.com/TTTSM17/) atlas vremenskih pojavov  ter slovar izrazov povezanih s podnebnimi spremembami. Na II. gimnaziji Maribor smo usposobili (lastno) vremensko postajo ter udeležencem omogočili priložnosti za spoznavanje slovenske kulture. Oddano je bilo tudi prvo vmesno vsebinsko poročilo o napredovanju v projektu, ki je bilo pozitivno sprejeto.

V  oktobru 2019 je bila aktivnost učenja in poučevanja izvedena na  Poljskem,  kjer so udeleženci spoznavali geografsko območje Jure ter s pomočjo domače Univerze dobili uvid v globalne klimatske spremembe in meritve, ki se redno izvajajo. Tudi samo smo s pomočjo sodobnih merilnih naprav izvedli terensko delo ter v Jurskem parku povezali preteklost s sedanjostjo. V Marcu 2019 je LTTA bila organizirana v Franciji (Taverny pri Parizu). Udeleženci so drug drugemu praktično pokazali zanimive poskuse povezane z razlago vremskih in podnebnih pojavov. V tem obdobju so dijaki, ob pomoči učiteljev  ustvarili tudi Atlas instrumentov v vremenoslovju,  Slovar pojmov s področja vremenoslovja, v nastajanju je zbirka vaj za praktično delo s področja vremenoslovja in vodič po vremenu, ki združuje različne vremenske pregovore.

Do zadnjega mednarodnega srečanja koordinatorjev  bomo izdelali še video lekcija s področja opazovanja vremenskih pojavov in brošuro znanstvenih člankov spisanih s strani dijakov na temo klimatskih sprememb ter  t.i. »klimatski oglas«.  Zadnje mednarodno srečanje koordinatorjev bo maja 2019 v Almadi (Portugalska).

V tem projektu na II. gimnazij Maribor ves čas aktivno sodeluje 9 dijakov, občasno pa se nam je do sedaj pridružilo že 243 dijakov ter zunanjih obiskovalcev (predavanja, delavnice, …).

Projekt poleg vsebinskih ciljev, ki so izrazito okoljsko usmerjeni, aktivno podpira razvoj medkulturnih kompetenc, ki so  predpogoj za uspešen medkulturni dialog, ki je  predpogoj za trajni mir v svetu. Kombinacija znanja, spretnosti in razvijanje odnosov, ki ustrezajo okoliščinam v katerih smo tako dijaki kot učitelji, je neprecenljiva izkušnja, ki bo ostala tudi, ko s projektom v  šol. letu 2018/2019 zaključimo.

Koordinatorica projekta, Zdenka Keuc, prof.