Aktivnosti med letom po mesecih v šolskem letu 2018/19:

II. gimnazija Maribor vsako leto vpisuje tudi dijake iz drugih držav. Da bi se dijaki lažje vključili v razred, šolo in lokalno skupnost smo jim pripravili naslednje aktivnosti.

DIJAKI SE PREDSTAVIJO IB DAY

PREDAVANJE 

KRST MM1

UVAJANJE DIJAKOV

JEZIKOVNI TABOR

TOK

PREDSTAVA V TREH JEZIKIH

APRIL SPRING FESTIVAL

PREDAVANJE MIHE ANDRIČA O MEDKULTURNEM DIALOGU

Smučarski tečaj za dijake iz bivših jugoslovanski republik: Smučajmo vsi!