STRUKTURIRAN TEČAJ – STALNO STROKOVNO IZPOLNJEVANJE: MATEJA FOŠNARIČ

Bell College, Cambridge

Datum: 17.–23. 2. 2019

Letošnje zimske počitnice sem dobila priložnost, da obiščem tečaj angleščine na jezikovni šoli Bell  v Cambridgeu. Ker posebni tečaji za učitelje potekajo samo v poletnem času, sem se po opravljenem testu predznanja pridružila tečajnikom splošne angleščine. V skupini nas je bilo osem mlajših odraslih iz Argentine, Angole, Tajske, Kuvajta, Argentine, Združenih arabskih emiratov in Slovenije. Nekateri tečajniki hodijo na tečaj več mesecev, nekateri nekaj tednov, sama sem tečaj obiskovala teden dni. Tečaji so zasnovani tako, da se lahko glede na predznanje kadarkoli pridružiš skupini. Poudarek je na konverzaciji, pravilni izgovorjavi in učenju novega besedišča v različnih kontekstih. Del časa pa je namenjen tudi slovnici in pisnemu izražanju. Tečaj je na zanimiv in zabaven način vodil izkušen mednarodni učitelj, ki je bil tudi izjemen motivator.

Na Bell Collegeu se trudijo, da individualno poskrbijo za potrebe vsakega učenca. Kot učiteljica matematike sem tako dobila priložnost, da hospitiram pri štirih urah matematike, ki potekajo za njihove učence, ki se pripravljajo na matematične izpite. Učenje v tradicionalnem angleškem okolju, po modernih metodah in z individualnim pristopom je bilo zame nova izkušnja. Sedaj bom lahko to novo znanje uporabila pri pouku mednarodnih dijakov v angleščini, pri konverzaciji v razredu in med odmori. Še posebej sem vesela, da bom lahko oblikovala učne liste in priprave v angleščini. Veliko sem se naučila, pridobila nova poznanstva, ob popoldnevih sem raziskovala Cambridge, preživljala čas v knjigarnah in muzejih, ob večerih pa sem klepetala z gospo, pri kateri sem živela. Po tednu dni sem pridobila samozavest, da lahko v različnih situacijah spontano komuniciram v angleščini. Namen je bil dosežen. Hkrati pa je izkušnja v meni prebudila željo po še kakšnem obisku podobnega izobraževanja.

Mateja Fošnarič, prof. 

JOB SHADOWING: ANJA SOVIČ IN MATJAŽ VEHOVAR

Vilhelmina, Švedska

Datum: 22.–30. 3. 2019

Spremljava učitelja se je odvijala na šoli Malgomajskolan na Švedskem. Kraj je oddaljen 900 km od Stockholma, šola pa je ena najboljših v državi. Nekako poudarja odprtost švedskega sistema šolanja tudi za otroke imigrante. V preteklosti so imeli tako četrtino dijakov iz drugih držav, v sedanjosti pa se je njihovo število zmanjšalo. Namen šolanja je seveda vključitev teh otrok v skupnost in sprejemanje drugačnosti. Čeprav prihajajo iz načeloma ruralnega okolja, pa najstniki z vključevanjem tujcev niso imeli težav.

Tudi švedski dijaki se večinoma vozijo v šolo, dnevne migracije pa segajo tudi 70 km daleč. Šola združuje 3 akademske programe in 5 poklicnih. Spremljava učitelja v akademskem programu je vključevala delo na terenu in v šoli. Spoznal sem tečaj preživetja v naravi v zimskih razmerah, organizacijo in izvedbo ter se tudi sam preizkusil v dvodnevnem bivanju v naravi v zimskih razmerah.

Predstavitev življenja na šoli je obsegala seznanitev z vsemi programi. S formalnimi in neformalnimi pogovori z vsemi akterji šole sem dobil dober vpogled v dinamično življenje šole. Zanimivo je, da so vsi izražali zadovoljstvo pri sodelovanju, nekateri dijaki pa so učitelje celo poimenovali prijatelji. Uspešna in prijazna šola je verjetno kombinacija majhnega družbenega prostora, dobrega vodenja šole, prijaznosti ljudi in predvsem malih skupin pri pouku.

Matjaž Vehovar, prof.

JOB SHADOWING: PETER CIGROVSKI

Lycée Chateaubriand, Rennes

Datum: 15.–19. 5. 2019

Kot profesor angleščine sem se v okviru projekta Erasmus+ udeležil job shadowinga na prestižni francoski gimnaziji Lycée Chateaubriand v Rennesu. Ta izkušnja mi je omogočila vpogled v francoski izobraževalni sistem na srednješolski in pomaturitetni ravni, ki jo Francozi imenujejo »preparation« oz. intenzivna pomaturitetna priprava na prestižne francoske fakultete.

V okviru izobraževanja sem hospitiral pri urah angleščine, predstavil sebe in Slovenijo ter se udeležil sestanka aktiva angleščine. Na partnerski šoli sem dobil vpogled v poučevanje angleščine v Franciji ter v širši izobraževalni sistem. Poleg tega sem dobil vpogled v francoski način življenja, saj me je v času bivanja v Rennesu gostila tamkajšnja profesorica.

Peter Cigrovski, prof. 

STRUKTURIRAN TEČAJ – STALNO STROKOVNO IZPOLNJEVANJE: POLONA VEHOVAR

Bell College, London

Datum: 23.–30. 5. 2019

Polona Vehovar, vodja projekta Erasmus + KA01 Pozor, sem se udeležila stalnega strokovnega izpopolnjevanja na Bell Institute v Londonu. V okviru projekta sem se udeležila jezikovnega tečaja, na katerem je bil glavni poudarek na jeziku, ki ga uporabljamo pri  vodenju in organizaciji E+ projektov in organizaciji projektov na šoli. Na izpostavi v Londonu imajo vsakodnevne migracije in bogate izkušnje s priseljenci in z vpeljevanjem v lokalno okolje kot tudi učenjem jezika, angleščine.

Poseben poudarek tečaja je bil na konverzaciji, pravilni izgovorjavi in širitvi novega besedišča v različnih kontekstih. Širjenje besednega zaklada je potekalo na nivoju C1, in ker v tem času niso imeli skupine, sva z učiteljem delala individualno. Učenje novega besednega zaklada je bilo vezano tudi na temo migrantov in migraciji, in sicer s pomočjo fraz, kolokacij in idiomov. Pridobljeno znanje (učne liste, igre, pristop in način dela) bom lahko uporabila pri uvajanju novih tujih dijakov v razred, šolo in lokalno okolje. Izkušnja pa je bila neprecenljive vrednosti tudi zaradi novih zvez in poznanstev, ki jih bom lahko uporabila za pisanje novih E+ projektov in povezovanj med šolami.

Polona Vehovar, prof.

ITALY

 

POROČILO O SODELOVANJU PRI PROJEKTU ERASMUS+ »MIND THE GAP!« (TANJA FAJMUT)

V okviru projekta Erasmus+ »Mind the Gap!« sem se udeležila seminarja za učitelje angleščine (Contemporary English) na Bell Collegeu v Cambridgeu. Bell College je odlična institucija, ki ponuja raznorazne seminarje in tečaje angleškega jezika. Seminarji so se izvajali na Homerton Collegeu, kjer smo bili učitelji tudi nastanjeni. Bivali in obedovali smo v prijetnem študentskem okolju. Izvajalci seminarja in predavatelji na delavnicah in predavanjih, ki smo jih učitelji obiskovali, so bili zelo kvalitetni. Veliko vsebin in materialov, ki smo jih dobili, bom lahko uporabila pri pouku, zato se je seminar izkazal za izredno koristen način nadgradnje strokovnih kompetenc.

POROČILO O UDELEŽBI NA TEČAJU ANGLEŠČINE NA RICHARD LANGUAGE COLLEGE (MAJA SAVORGNANI IN PETER CIGROVSKI)

V tednu od 20. do 31. 8. sva se udeležila 5- oz. 10-dnevnega tečaja angleščine na Richard Language College v Bournemouthu na jugu Anglije. Bivala sva pri starejšem paru (t. i. homestay), kar nama je omogočilo vpogled v britanski način življenja in razmišljanja ter komuniciranje v angleščini.

Pouk na šoli je bil sestavljen iz dveh delov – v dopoldanskem času smo imeli ure za izboljšanje angleščine, popoldne pa smo bili razdeljeni v različne skupine; jaz sem izbrala program Britanska kultura, prof. Cigrovski pa program CLIL – integrirano poučevanje nejezikovnih vsebin v angleščini.

Tečaj je bil dobro izpeljan in zanimiv. Edina pomanjkljivost se nama je zdela delitev na nivoje znanja, saj smo bili v najzahtevnejši skupini vsi z znanjem od »upper-intermediate« naprej. Zato bi tečaj priporočila učiteljem drugih predmetov, ki poučujejo v angleškem jeziku, ne pa učiteljem angleščine, saj zanje ni dovolj zahteven.  

POROČILO O IZOBRAŽEVANJU: GENERAL ENGLISH FOR TEACHERS,  DUBLIN (DRAGO MEGLIČ)

Julija 2018 sem se udeležil 5-dnevnega izobraževanja General English for Teachers, ki je potekalo v Dublinu in ga je organizirala tamkajšnja jezikovna šola Everest Language School. Izobraževanje je bilo – po predhodnem preizkusu – popolnoma prilagojeno stopnji znanja vsakega posameznika, zato je bilo racionalno in učinkovito. Delo v manjših skupinah (do 10 udeležencev, pretežno v dvojicah) pod vodstvom odličnih učiteljev je temeljilo predvsem na komunikaciji in širjenju besednega zaklada, zato izkušnjo lahko priporočim kot izvrstno. Slabša plat so bili zgolj slabši delovni pogoji (velikost učilnic in tehnološka opremljenost).

POROČILO Z IZOBRAŽEVANJA ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION, BATH, VELIKA BRITANIJA (MATJAŽ VEHOVAR)

Tečaj, ki je potekal od 23. do 27. 7., je organiziralo manjše podjetje »EnglishMeansBusiness« iz mesta Bath. Ponudilo je program, ki nas je izvrstno popeljal skozi arhitekturni in zgodovinski pregled zelo zanimivega mesta z dolgo in pisano tradicijo. Pri tem smo uporabljali angleški jezik kot medij. Tečaj je tako bil mnogo več kot jezikovna kopel, saj smo spoznali bivanje, šolski sistem in navade ter običaje še drugih učiteljev, ki so bili del skupine (in so prihajali iz Litve, Italije, Španije). Del seminarja smo namenili tudi problematiki vključevanja imigrantov in priseljencev v lokalno okolje in pouk. Veliko je bilo zanimivih soočenj z lokalnim prebivalstvom, saj so teme vključevale predvsem delo na terenu s popoldanskimi refleksijami in uporabo angleščine v razredu kot tudi z lokalnim prebivalstvom.

Prednost tečaja je bila tudi v majhni skupini s šestimi člani. Naši interesi so vplivali na komunikacijo pred tečajem, med njim in po njem. Kakovosten intervju organizatorja pred začetkom je pripomogel k čim boljšemu izhodišču glede na znanje udeležencev.

Osebni in strokovni pristop, fleksibilnost skupine, velika vključenost vseh udeležencev in lokacija tečaja so glavni atributi, zaradi katerih bi tečaj priporočal vsakemu učitelju. Izkušnje o vključevanju tujih dijakov, pridobljene na seminarju, bom uporabil pri pouku z dijaki, ki jih vključujemo v pouk, še posebej pri športni vzgoji, kjer  komunikacija poteka v angleščini in lahko prihaja do nerodnih situacij. Prav tako bom svoje zanje angleščine uporabil pri predstavitvah izbirnih športov v programu Mednarodna matura. 

POROČILO IZ IZOBRAŽEVANJA BELL LONDON: ADVANCED ENGLISH CLASS, VELIKA BRITANIJA (POLONA VEHOVAR)

Od 30. 7. do 3. 8. 2018 sem se priključila izobraževanju na Bell International, ki ima več izpostav (Cambridge, Southhampton). V Londonu ponujajo izjemno intenzivne tečaje angleščine za učitelje angleščine in drugih jezikov. V moji skupini, ki je bila najvišje – advanced – stopnje, smo bile tri učiteljice (angleščine, biologije in zgodovine). Dopoldan je bil namenjen piljenju slovničnih struktur in širjenju besednega zaklada. Pri tem so učitelji uporabljali sodobne učne pristope s pomočjo IKT-ja pri pouku. Moderne učilnice so to omogočale. Popoldan je bil rezerviran za oglede, saj je lokacija šole omogočala ogled Galerije Tate Modern, Windsor Chappel, ladje, lokalnega marketa s hrano itd. Zvečer pa smo imeli možnost ogledati si tri različne aktivnosti na teden, ki so nam približale življenje in kulturo Londončanov (ogled muzikala, ogled enega izmed nogometnih stadionov, gradu Windsor itd.).

Tečaj priporočam iz dveh razlogov: bil je zelo intenziven, zato bom svoje znanje uporabila za komunikacijo z drugimi IB-šolami, pri iskanju projektnih partnerjev in pri pouku. Zato ga zelo priporočam drugim profesorjem, anglistom in neanglistom, hkrati pa nam je dal dovolj vpogleda v to, kakšno je življenje lokalnega prebivalstva, kar bom vključila v pouku angleščine.

COURSES FOR TEACHERS OF ENGLISH, LFEE EUROPE – LANGUAGES FOR EDUCATION, EDINBURGH (EMIL PEČNIK)

Od 21. do 28. julija 2018 sem se udeležil tečaja za učitelje angleškega jezika v Edinburgu na Škotskem z naslovom Imersion Courses for Teachers of English, v okviru inštitucije LFEE Europe – Languages for Education. Tečaj je bil namenjen učiteljem osnovnih in srednjih šol (od poklicnih do gimnazij), ki želijo izpopolniti znanje angleščine in metodologijo poučevanja jezika v nehomogenih razredih. Poudarek je bil na različnih oblikah in metodah pridobivanja in obnavljanja besedišča (starega in novega) ter slovničnih struktur. Prav tako je bil del seminarja namenjen temam, kot so učenje za 21. stoletje in nove metode poučevanja, povezane z informacijsko tehnologijo. Poleg tega pa je tečaj ponudil zanimive teme s področja vzgoje in izobraževanja (predavanje o šolskem sistemu na Škotskem s poudarkom na izobraževanju za določene poklicne smeri – career management in secondary schools).

Tečaj vsekakor priporočam tudi zato, ker je bilo na programu spoznavanje škotske zgodovine in kulture ter škotskega jezika, kar bom kot profesor angleščine lahko uporabil pri pouku.

BRINGING BRITISH CULTURE BACK TO LIFE, BELL INTERNATIONAL, CAMBRIDGE (JASNA SUKIČ)

Julija 2018 sem se udeležila dvotedenskega izobraževanja za učitelje Bringing British culture back to life v Cambridgu, ki ga je organizirala jezikovna šola Bell v sklopu programa Erasmus +.

Naša učiteljica je bila Liz Harrison, ki je bila res enkratna. V skupini nas je bilo 13 iz vseh koncev Evrope in celo kolegica z Japonske.

Teme izobraževanja so bile naslednje: izobraževanje v Angliji, multikulturnost, stereotipi, britanski humor, politični sistem, neologizmi v angleščini, teme, vezane na angleško kulturo, ki jih najdemo v avtentičnih pisnih virih, učenje kulture s pomočjo glasbe oz. pesmi, vodeni ogled po Cambridgeu in različnih muzejih, obisk Londona.

Zanimivo je bilo, da je bil en del izobraževanja izbirni, kjer smo lahko izbirali predavanja iz velikega nabora tem. Imeli smo tudi veliko izletov in dela na terenu. Delo je potekalo v parih in manjših skupinah, veliko je bilo diskusije in spontanega smeha.

Kot skupina smo se zelo povezali, se vsak dan družili izven šole in stkali nova prijateljstva. Izobraževanje bi priporočala vsem, saj je bilo res dobro organizirano in zanimivo, pridobljena znanja pa zelo uporabna.