E+KA122 PROJEKT

Korak za korakom: Majhne spremembe v poučevanju za velik napredek dijakov

Znajo učitelji poslušati in se učiti?

Zmorejo napredovati, se izobraževati? Odgovor je v učiteljih samih, pa tudi v parmanentnih izobraževanjih stroke. V lanskem šolskem letu smo s prijavo na Erasmus+ izobraževanja v tujini, ki jih v celoti financira Erasmus+, v ta namen pridobili 26 000,00EUR. Kar 10 učiteljev se bo udeležilo strokovnega izpopolnjevanja v tujini (v Italiji, Španiji, Grčiji, Islandiji in na Irskem), 2 učitelja pa se bosta udeležila sledenja na delovnem mestu (job shadowing) na Norveškem v tem in naslednjem šolskem letu. Spodaj pa si lahko preberete zgodbo svetovalne delavke, Polone Kiker, ki se je decembra lani udeležila izobraževanja za dijake, ki imajo motnjo ADHD, v Firencah v Italiji.

POROČILO O IZOBRAŽEVANJU – POLONA KIKER

V okviru Erasmus+ v organizaciji Europass Teacher Acadamy  sem se med 4.12.2023 in 9.12.2023  v Firencah udeležila strokovnega seminarja Razumevanje in podpiranje dijakov z MAS (motnjo avtističnega spektra) in ADHD.

Na seminarju smo spoznali in se naučili:

  • prepoznavanje dijakov z MAS in ADHD- njihovo funkcioniranje v življenju in razredu,
  • učne tehnike in strategije poučevanja v razredu za dijake z MAS in ADHD.
  • Seznanjanje z učnimi strategijami- TEACCH pristop, ustvarjanje vizualnih podob kot podpora v življenju posameznikov z motnjo avtističnega spektra,
  • intervencije v razredu pri delu z dijaki z ADHD in MAS,
  • komunikacija in odnos s starši, kot pomemben vidik pomoči in podpore dijakom z ADHD in MAS.

Večina seminarja je potekala interaktivno: delo v malih skupinah ali paru, izmenjava izkušenj udeležencev, praktične aktivnosti.

Namen seminarja je bil spoznati izzive s katerimi se soočajo dijaki z ADHD in MAS, učitelji in starši, ki so v interakciji z njimi ter ponuditi predloge učnih tehnik in strategij , ki so pri delu z dijaki z ADHD in MAS učinkoviti in uspešni.

Tehnike in strategije bom prenesla med profesorje in tudi dijake, ki imaje podobne težave in izzve pri šolskem  delu v okviru indidvidualnega svetovanja.