GOSTUJOČA PROFESORICA: Claire Demange

DNS ‘The Necessary Teacher Training College in Denmark’

Predavateljica je izvedla delavnico, na kateri je predstavila sodobne učne pristope, ki jih uporabljajo na DNS univerzi.

Kratka vsebina: »Kako se z mehkimi veščinami opremiti za negotovo prihodnost?«

Na delavnici smo razpravljali o prihodnosti, kaj dijake in učitelje skrbi, vznemirja, kaj pa jim vliva upanje. Katera orodja/strategije bodo uporabili, da bi se čim bolje pripravili na prihodnost in bi se ob tem počutili varne. Obojim so lahko v pomoč »mehke veščine«  ̶  kot so komunikacija, vodenje, timsko delo, organizacijska in ustvarjalnost, potrebne za usposabljanje, delo in življenje.